Sonadezi Bình Thuận được thành lập nhằm mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Sonadezi muốn tăng sở hữu tại Sonadezi Bình Thuận - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: szb.com.vn)

HĐQT Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, Mã: SNZ) vừa thông qua việc tăng tỉ lệ góp vốn trực tiếp tại CTCP Sonadezi Bình Thuận từ 10% lên mức 42%.

Sonadezi muốn tăng sở hữu tại Sonadezi Bình Thuận - Ảnh 2.

(Nguồn: Nghị quyết HĐQT Sonadezi)

Với tỉ lệ này, Sonadezi sẽ là cổ đông lớn nhất của Sonadezi Bình Thuận. Theo sau là Sonadezi Long Thành, Sondezi Long Bình, Cảng Đồng Nai và Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D).

Trong đó, Sonadezi Long Thành, Cảng Đồng Nai, D2D đều là công ty con trực tiếp của Tổng Công ty Sonadezi. Còn Sondadezi Long Bình là công ty con gián tiếp.

Share with friends