GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (SZT) được thành lập ngày 05/6/2020 với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, có trụ sở đặt tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Khởi đầu với vai trò là chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức, Sonadezi Bình Thuận hướng đến trở thành doanh nghiệp bất động sản chuyên nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước....

Đối tác & Khách hàng